Workshops voorbeelden

Enkele voorbeelden van workshops:

1. Workshop Diversiteit
– Wat is diversiteit?
– Wat betekent het voor mijn organisatie om te werken met diversiteit?
– Welke diversiteit is al of niet aanwezig in mijn bedrijf of organisatie?
– Hoe ga ik met diversiteit om op de werkvloer/ in teams?
– Wat betekent diversiteit voor mij als leider, hoe boei ik, verbind ik en zorg ik voor een
cultuur waarin iedereen er bij hoort?

2. Workshop Interculturele communicatie

3. Workshop Communicatie & Inclusief denken
– Hoe herken je (on)bewuste dominante communicatiepatronen?
– Welke aannames kunnen ons in de weg zitten?
– Hoe gaan we met elkaar om?
– Welke normeringen, persoonlijke- en bedrijfswaarden en sociale verhoudingen spelen een
rol in onze dagelijkse communicatie?
– Welke knelpunten en kansen zien we hierbij in de verbetering van onze communicatie?