Virma Durinck-Lourens start het initiatief “Voedselhulp Brabant voor Curaçao ”.

De coronacrisis heeft veel impact op Curaçao. Het toerisme, economische drijver van Curaçao is weggevallen. Het drukke, levendige vliegveld dicht en geen grote cruiseschepen meer in de haven. Met als gevolg dat veel mensen geen inkomen meer hebben en dus geen eten kunnen kopen. Hiermee zijn zij afhankelijk geworden van de voedselhulp.

Help mee met 30 euro voor 1 voedselpakket voor een gezin op Curaçao .

Bankrekeningnummer vanuit Nederland: Cordaid IBAN-nummer: NL57 INGB 0000 0009 34, onder vermelding van “Actie Virma Durinck ”. Deze vermelding van naam op verzoek van Cordaid ter onderscheiding van andere acties. Cordaid draagt het verzamelde bedrag aan Caritas Curaçao die voedselpakketten aankoopt.

Klik hierop en laat mij via deze link svp ook weten of je gestort hebt en aantal pakketten.

Een voedselpakket voor een gezin van 4 personen kost 30 euro en voorziet een gezin voor ongeveer twee weken van voedsel. Een voedselpakket bevat houdbaar voedsel en hygiëneproducten.

Waarom vragen wij Brabanders, Brabantse ondernemers, stichtingen en fondsen om voedselhulp?

Maar eerst de paralellen tussen Curacao en Brabant.
Curaçaoënaars staan er om bekend dat ze van gezelligheid houden. Brabanders ook.
Curaçaoënaars staan er om bekend dat ze van lekker eten houden. Brabanders ook.
Curaçao staat bekend dat het een van de mooiste Carnavals ter wereld heeft. Brabant heeft het mooiste Carnaval van Nederland.
Curaçao staat bekend als een mooi toeristeneiland waar ook Brabanders graag naar toe komen. Brabant vanwege zijn mooi natuurgebied.
Brabanders komen ook graag naar Curaçao om van het mooie eiland te genieten, te zwemmen, te eten maar ook om carnaval te vieren.

Deze vergelijkingen gaan aardig op, maar nu komt het ongelijke.

Curaçao wordt financieel extra hard getroffen door de Corona crisis. Brabant ook, maar iedereen heeft er te eten.

Het toerisme, economische drijver van Curaçao is weggevallen. Het drukke levendige vliegveld dicht en geen grote cruiseschepen meer in de haven. Met als gevolg dat veel mensen geen inkomen meer hebben en dus geen eten kunnen kopen. Hiermee afhankelijk geworden van Voedselpakketten.
Curaçao had al te kampen met een hoge werkloosheid van 21% door allerlei factoren. Door Corona is deze nu vele malen groter omdat Curaçao veel dagloners, flexwerkers etc telt. Vòòr de Coronacrisis leefde al 30% van de gezinnen onder de armoedegrens.

De Curaçaoënaar is een creatief mensen er kan veel, soms zelfs met weinig. Maar grenzen worden bereikt wanneer je geen geld hebt om basisproducten en voedsel te kopen.

De voedselhulp, die door de voedselbank Vòòrwordt uitgevoerd heeft de komende maanden heel veel geld nodig, ruim 4,3 miljoen euro.

Verschillende partijen hebben zich in een platform georganiseerd om te helpen en deze hulp gecoördineerd uit te voeren in Het Platform “Samenwerkende Hulporganisaties Curaçao”. Hieronder valt ook Caritas van het Bisdom Willemstad.

Cordaid, de organisatie die opkomt voor mensen in nood werkt ook met dit platform en dus met Caritas.

Daarom wil ik hierbij Curaçao onder de aandacht brengen. Je hoort hier in Brabant weinig over de huidige situatie. Door dit te schrijven doe ik ook een beroep op u als Brabander, Brabantse ondernemer, stichting en fondsen om aub geld te doneren. Voor 30 euro krijgt een gezin voor 2 weken eten.

Wees ruimhartig en doneer, zodat wij op korte termijn de eerste donatie voor 500 voedselpakketten kunnen realiseren.

Mijn dank voor Curaçao.
Virma Durinck-Lourens