Individueel

Individuele Coaching

Focus doelgroepen: Leiders, bestuurders, managers en professionals die zich doelen hebben gesteld op het gebied van  leiderschapontwikkeling of carrièremanagement.

Bij Individuele coaching ligt de aandacht op gedragsverandering bij het realiseren van de gestelde doelen. Daarbij richt ik mij op de totale persoon en het systeem waarbinnen deze functioneert.

Ik nodig je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Dit kan de basis vormen voor een coachingstraject of een eenmalige coachingssessie op zoek naar oplossingen.