Diversiteitsmanagement

Door globalisering, technologische veranderingen, samenwerking over organisatiegrenzen heen in strategische allianties, netwerkorganisaties etc. is de wereld voor bedrijven veel complexer geworden. Ook onze samenleving en de arbeidsmarkt zijn door de grotere diversiteit in culturen rijker geworden en je vindt dat je de weerspiegeling hiervan in bedrijven moet terugvinden. Je ziet diversiteit aan medewerkers als een toegevoegde waarde om de bedrijfsresultaten te realiseren.

Advisering en Coaching bij diversiteitmanagement

Als leider vind je dat diversiteit een toegevoegde waarde heeft voor je organisatie en je wilt invulling hieraan geven door het aantrekken, ontwikkelen en optimaal inzetten van een diversiteit aan talenten. Dit doe je met een leiderschapsstijl waarbij een ieder zich betrokken voelt. Inclusieve leiderschapsstijl.

Voorbeelden bij diversiteitmanagement op organisatie-/teamniveau:
– Wat betekent diversiteitmanagement voor mijn organisatie?
– Hoe kunt je als organisatie met lef en met aandacht voor kwaliteit, zorgen voor een creatieve ruimte waarbinnen je reeds aanwezige diversiteit optimaal kunt inzetten en benutten?
– Hoe kun je mensen van diverse achtergronden boeien om bij je organisatie te komen werken en hoe zorg je ervoor dat ze zich aan je verbinden?
– Wat betekent diversiteit voor onze leiderschapsstijl?
– Wat betekent diversiteit voor een/mijn team in het kader van effectief samenwerken en communiceren met respect voor ieders achtergrond en cultuur?
– Hoe kun je de diverse klantengroepen beter bedienen door divers personeelsbeleid?

Aanpak bij Diversiteitmanagement

Bij diversiteitvraagstukken werk ik, afhankelijk van de vraag, samen met deskundigen uit mijn netwerk. Als eerste probeer ik samen met jou de vraag of behoefte duidelijk te krijgen. Dit vormt de basis voor een voorstel voor een vervolgtraject.
Mogelijke oplossingen kunnen zijn dat ik in samenwerking met mijn netwerk ondersteuning bied in de vorm van: workshops, advisering en/of individuele coachingstrajecten.