Goede Doelen

Pro Bono Coaching

Niet-westerse hoogopgeleide vrouwen en mannen die buiten de boot zijn gevallen of neigen te vallen doordat ze onvoldoende zicht hebben op hoe ze overkomen of functioneren en welke kansen ze hebben.
In dit geval bied ik je onder voorwaarden een korte gratis coachingstraject aan om meer zelfinzicht te verkrijgen en je mogelijkheden te verkennen.

Contactformulier